Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr 218/2018 RIO w Zielonej Górze z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 218/2018 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze
z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Związku Powiatów
Lubuskich za 2017 rok.
16.04.2018 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Lubuskich za 2017rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Lubuskich za
2017 rok
05.04.2018 więcej
BILANS ZWIĄZKU POWIATÓW LUBUSKICH ZA 2017 ROK
BILANS ZWIĄZKU POWIATÓW LUBUSKICH ZA 2017 ROK
05.04.2018 więcej
Opinia RIO
Opinia RIO
22.01.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za 3 kwartał 2017 r.
Sprawozdania finansowe za 3 kwartał 2017 r.
03.01.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za 2 kwartał 2017 r.
Sprawozdania finansowe za 2 kwartał 2017 r.
03.01.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za 1 kwartał 2017 r.
Sprawozdania finansowe za 1 kwartał 2017 r.
03.01.2018 więcej
Projekt budżetu na 2018 rok
Projekt budżetu na 2018 rok
03.01.2018 więcej
Opinia RIO
Opinia RIO
03.01.2018 więcej
Opinia RIO
Opinia RIO
03.01.2018 więcej
123