Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Opinia RIO
Opinia RIO
22.01.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za 3 kwartał 2017 r.
Sprawozdania finansowe za 3 kwartał 2017 r.
03.01.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za 2 kwartał 2017 r.
Sprawozdania finansowe za 2 kwartał 2017 r.
03.01.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za 1 kwartał 2017 r.
Sprawozdania finansowe za 1 kwartał 2017 r.
03.01.2018 więcej
Projekt budżetu na 2018 rok
Projekt budżetu na 2018 rok
03.01.2018 więcej
Opinia RIO
Opinia RIO
03.01.2018 więcej
Opinia RIO
Opinia RIO
03.01.2018 więcej
Opinia RIO
Opinia RIO
03.01.2018 więcej
Opinia RIO z wykonania budżetu
Uchwała nr 198/2017 Składu Orzekającej Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2017 r.
25.04.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Lubuskich za 2016 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Lubuskich za
2016 r.
12.04.2017 więcej
123