2015-10-22

Instrukcja obsługi BIP

Strona podmiotowa BIP Związku Powiatów Lubuskich działa na platformie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Po otwarciu strony można wyróżnić 4 obszary przedstawione niżej:

 • Nagłówek;
 • Menu użytkownika;
 • Część strony, na której wyświetlane są informacje publiczne zamieszczone przez podmiot;
 • Stopka.

Nagłówek zawiera następujące elementy:

 • logo BIP;
 • wyszukiwarka
 • nawigacja umożliwiająca powiększenie tekstu i elementów graficznych znajdujących się na stronie;
 • opcja wyboru języka, w którym zostanie wyświetlona strona główna;
 • nazwa podmiotu.

Menu użytkownika to zestaw zakładek opisanych etykietami, umożliwiających wyświetlenie żądanych informacji publicznych. Menu może być jedno lub wielopoziomowe. Jeżeli z prawej strony etykiety znajduje się czerwony znaczek trójkąta oznacza to, że menu posiada więcej poziomów a informacja dostępna będzie po kliknięciu jednej z opcji podmenu.

 

Treść informacji publicznej

Wyświetlenie odpowiedniej informacji publicznej nastąpi po jednokrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na etykietę zakładki.

 

Stopka – zawiera elementy graficzne, do których skonfigurowano łącza przekierowujące  użytkownika do innych stron internetowych. Informacje o stronach pojawią się po ustawieniu kursora myszki w obrębie danego znaku graficznego.

 

 

Zasady wyszukiwania

System wyposażony jest w wyszukiwarkę, która może działać w trybie podstawowym (prostym) oraz zaawansowanym. Wprowadzenie frazy do pola znajdującego się w nagłówku strony i wciśnięcie przycisku ”Szukaj” spowoduje, że wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej.  Kliknięcie na link „wyszukiwarka zaawansowana”, znajdujący się pod ww. polem umożliwi uzyskanie bardziej szczegółowych wyników wyszukiwania zgodnych z dodatkowymi kryteriami określonymi przez użytkownika. 

Wykonanie powyższych czynności spowoduje również, że w obszarze strony gdzie wyświetlana jest treść informacji publicznej zostanie otwarte okno z trzema zakładkami: Wyszukaj artykuły, Wyszukaj zamówienia publiczne oraz Wyszukaj ogłoszenia o pracę. W każdej z tych zakładek można skorzystać z wyszukiwarki prostej i zaawansowanej.


1. Wyszukiwanie artykułów

Zastosowanie wyszukiwarki prostej oznacza, że wpisana w wyszukiwarkę fraza zostaje wyszukiwana we wszystkich umieszczonych na portalu SPBIP artykułach. Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia ograniczenie wyszukanych informacji do artykułów spełniających warunki określone w polach, które wymieniono niżej.
 

 • Tytuł – wyszukuje frazę w tytule artykułu;
 • Treść – wyszukuje frazę w treści artykułu;
 • Słowa kluczowe – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych);
 • Archiwum – uwzględnia artykuły z archiwum;
 • Data publikacji – wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce;
 • Kategoria – wyszukuje artykuły z danej kategorii.
   

 2. Wyszukiwanie zamówień publicznych

Działanie wyszukiwarki prostej w tej zakładce jest identyczne jak przy wyszukiwaniu artykułów.

Zaawansowana wyszukiwarka zamówień publicznych zawiera pola:

 • Tytuł zamówienia – wyszukuje frazę w tytule zamówienia;
 • Tryb zamówienia – użytkownik wybiera tryb zamówienia, jaki szukane zamówienie ma mieć przypisany;
 • Słowa kluczowe – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych);
 • CPV – uwzględnia zamówienia, które posiadają przypisane wszystkie lub którekolwiek z wybranych kodów CPV;
 • Archiwum – uwzględnia zamówienia publiczne z archiwum;
 • Wadium – należy wybrać tak (jest wymagane)/nie (nie jest wymagane);
 • Termin składania ofert – wyszukuje zamówienia, których termin składania ofert mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce;
 • Wartość zamówienia – wyszukuje zamówienia, których wartość mieści się w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce.
   

3. Wyszukiwanie ofert pracy

Działanie wyszukiwarki prostej w tej zakładce jest identyczne jak przy wyszukiwaniu artykułów.

Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeń o pracę zawiera pola:

 • Nazwa stanowiska – wyszukuje frazę w nazwie stanowiska;
 • Forma zatrudnienia – użytkownik wybiera formę zatrudnienia, jaką szukane ogłoszenie ma mieć przypisaną;
 • Wymagane wykształcenie – użytkownik wybiera rodzaj wykształcenia kandydata, jakie szukane ogłoszenie ma mieć przypisane;
 • Termin składania dokumentów – wyszukuje ogłoszenia, w których termin składania dokumentów mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce;
 • Data publikacji – wyszukuje ogłoszenia, których data publikacji mieści się w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce;
 • Archiwum – uwzględnia ogłoszenia z archiwum.