Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr 21.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała nr 21.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
05.04.2017 więcej
Uchwała nr 20.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała nr 20.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich w
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatów
Lubuskich za 2016 r.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr 19.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała nr 19.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich w
sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Związku Powiatów
Lubuskich
05.04.2017 więcej
Uchwała nr 18.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała nr 18.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich w
sprawie określenia formy zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Związku Powiatów Lubuskich za 2016 rok
05.04.2017 więcej
Uchwała Nr 17.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała Nr 17.2017 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich w
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Związku Powiatów Lubuskich oraz informacji o stanie mienia
Związku za 2016 r.
05.04.2017 więcej
Uchwała Nr 16/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała Nr 16/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
23.01.2017 więcej
Uchwała Nr 15/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała Nr 15/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
23.01.2017 więcej
Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
23.01.2017 więcej
Uchwała Nr 13/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała Nr 13/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
23.01.2017 więcej
Uchwała Nr 12/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
Uchwała Nr 12/2016 Zarządu Związku Powiatów Lubuskich
23.01.2017 więcej
123